Vocal


Joan Boada Domínguez: vocal
de l’actual junta. Membre del grup de treball del Pla Estratègic de l’entitat.

El seu càrrec, Vocal: Com a vocal té dret de veu i vot en les decisions que pren la junta.