Amb experiència pròpia

 

L’objectiu general del grup local d’ “Amb Experiència Pròpia” és potenciar el moviment associatiu en primera persona i lluitar contra l’estigma mitjançant l’apoderament i capacitació de les persones del grup. 

La consecució d’aquest objectiu implica els següents objectius específics:

 1. Oferir als membres del grup un espai on compartir experiències, adquirir informació i coneixements i trobar eines per afrontar situacions i experiències passades bloquejades fins al moment per la seva intensitat emocional.
 2. Crear un espai per compartir i crear activitats conjuntes que potenciïn les capacitats pròpies de cada membre i la cohesió grupal. 

 3. Lluitar contra l’estigma des dels diferents vessants que el sustenten:
  – Manca d’informació i mites existents sobre les malalties mentals.
  – Utilització del llenguatge poc adequat en els mitjans de comunicació.
  – Estigma existent entre professionals de salut mental.

 4. Potenciar les capacitats de la persona amb una malaltia de salut mental per eliminar l’autoestigma.

 5. Formar part dels òrgans de representació de l’associació per portar la veu dels afectats a la presa de decisions.

 6. Formar-se com a grup de pressió per demanar canvis dins de serveis de la cartera social i de salut.

 7. Augmentar el nivell de coneixement de les malalties mentals en la població general.

 8. Promoure dins de la població la importància en la cura de la salut mental.