Política de Protecció de Dades

A Suport Castellar SM estem treballant per adaptar-nos al nou Reglament europeu de Protecció de Dades de caràcter personal.

Us facilitem l’enllaç  a la nostra Política de Protecció de Dades, que compleix amb l’ establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD)

Podeu fer-nos consultes directament a la nostra adreça de correu electrònic, suportcastellar@hotmail.com

Política de Protecció de Dades de Suport Castellar