• EL DOL EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA – Lluís Roig

https://www.lactual.cat/opinio/dol-en-situacio-pandemia_44859_102.html

  • “L’INTENT DE SUÏCIDI VA SER UNA MERDA PERÒ VAIG SORTIR DE L’ARMARI DE LA SALUT MENTAL” – ara.cat

https://www.ara.cat/societat/l-intent-suicidi-merda-sortir-l-armari-salut-mental_130_3933983.html