Pla Estratègic 2020 – 2023

Per tal de preparar el treball a realitzar vam seguir el curs: “Pla estratègic” que per associacions es va posar a l’abast el 2017 a Torre Jussana.

La gestió del Pla estratègic el va dur a terme un grup de 7 persones voluntàries i una professional de l’associació. Una primera part va consistir en recavar l’opinió dels nostres socis i de la ciutadania de Castellar. Vam dissenyar la consulta per mitjà de les enquestes que van fer arribar als interessats en la nostra labor local. Vam obtenir 180 respostes; els resultats un cop tabulades, ens van plasmar les demandes quan al que esperen de l’entitat. Posteriorment la comissió va fer una anàlisi DAFO que va fer evident el punt en el que érem, les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats tant internes com externes. Vam redefinir la Missió, Visió i Valors de la nostra associació, estan plasmats a l’apartat “Qui som?” de la nostra web. Finalment es va fer evident la necessitat de definir una nova organització de l’associació per Comissions:

Cadascuna d’elles es marca uns objectius anuals que ens menen a l’acció en benefici dels nostres associats.

 

2017 – 2020

Al juny del 2017 vam iniciar les primeres reunions per elaborar el Pla Estratègic de la nostra entitat.

Ja tenim definides la nostra missió, la nostra visió i els valors en els que es basen les nostres actuacions. Actualment estem recollint la opinió que tenen sobre el funcionament de l’entitat: les persones que participen en els nostres serveis, les seves famílies, i la ciutadania en general.

Us facilitem l’enllaç per poder respondre l’enquesta destinada a les castellarenques i als castellarencs. Agraïm la vostra col·laboració:

Enllaç ENQUESTA

Amb la informació que recollirem podrem ajustar les nostres línies d’actuació, a les necessitats reals d’atenció, orientació i promoció de la salut mental que mostra el nostre entorn més proper.

Missió: Suport Castellar atén a persones amb problemes de Salut Mental i a les seves famílies trobant eines per millorar la seva qualitat de vida, i promou la Salut Mental alhora que sensibilitza a la comunitat.

Visió: Volem consolidar-nos com a entitat referent per aconseguir que la nostra comunitat cuidi la seva Salut Mental i promoure una major implicació de la ciutadania.

Valors: Suport Castellar és una entitat que treballa amb i per les persones, sota el prisma del respecte i la sensibilitat.

Ofereix suport i acompanyament, potencia l’enriquiment personal i la superació de l’adversitat, enfortint les capacitats i l’autonomia. Actuem des de la proximitat, amb perseverança; busquem l’eficiència i la transparència de les nostres gestions.

Som una organització compromesa amb la justícia social, la diversitat i la igualtat de drets. Treballem per la normalització i la inclusió de la salut mental a la comunitat. Ho fem fomentant la participació, buscant col·laboracions, i cooperant amb altres entitats i administracions.