Atenció integral

Té com objectiu facilitar el suport necessari per la recuperació, la integració i l’accés de les persones amb malaltia mental als recursos sociocomunitaris. Mitjançant visites a domicili, acompanyament, entrevistes de seguiment personal, seguiment familiar i coordinació amb els recursos i entorn comunitari.