Objectius

Suport Castellar-Salut Mental, treballa des de 1998 a favor de la salut mental, principalment donant servei a Castellar del Vallès.

Tanmateix també atenem persones de poblacions properes com: Sant Llorenç Savall, Gallifa, Sentmenat, Sabadell o Barberà del Vallès.

A continuació, us desglossem els objectius que sempre han acompanyat la nostre entitat:

  1. Donar a conèixer i conscienciar a malalts, familiars i tota la població en general, de la problemàtica de la salut mental, i crear-ne un clima favorable per la normalització de les persones afectades.
  2. Treballar per aconseguir la millora de la qualitat dels serveis socials i sanitaris destinats a la atenció de la salut mental, partint en primer lloc de les necessitats de l’usuari.
  3. Estimular i promoure els mitjans necessaris per tal que els usuaris puguin desenvolupar totes les habilitats que li permetin viure amb el major grau d’autonomia possible, i en un medi digne.
  4. Defensar els drets dels malalts i els seus familiars.
  5. Representar els associats dins de l’àmbit i objectius de l’associació.
  6. Fomentar l’intercanvi d’opinions i debat sobre temes relacionats amb la salut mental.
  7. Realitzar una correcta difusió de temes relacionats amb la salut mental, mitjançant llibres, revistes i butlletins.
  8. Demanar subvencions, ajudes i/o col·laboracions, per la realització de les tasques.