Suport Castellar-Salut Mental, treballa des de 1998 a favor de la salut mental, principalment donant servei a Castellar del Vallès i atenent persones de la vila i de poblacións properes com: Sant Llorenç Savall, Gallifa, Sentmenat, Sabadell o Baberà del Vallès. Us desglossem els obejctius, valors i missió que sempre han acompanyat la nostre entitat:

1er. Donar a conèixer i conscienciar a malalts, familiars i tota la població en general, de la problemàtica de la salut mental, i crear-ne un clima favorable per la normalització de les persones afectades.

2n. Treballar per a conseguir la millora de la qualitat dels serveis socials i sanitaris destinats a la atenció de la salut mental, partint en primer lloc de les necessitats de l’usuari.

3er. Estimular i promoure els mitjans necessaris per tal d’aconseguir que els usuaris d’aquests serveis puguin desenvolupar totes les habilitats que li permetin viure amb el major grau d’autonomia possible, i en un medi digne.

4rt. Defensar els drets dels malalts i llurs familiars.

5è. Representar els associats dintre de l’ambit i objetius de l’associació.

6è. Fomentar l’intercamvi d’opinions i debat sobre temes relacionats amb la salut mental.

7è. Realitzar una correcta difusió de temes relacionats amb la salut mental, mitjançant llibres, revistes i butlletins.

8è. Demanar subvencions, ajudes i/o col.laboracions, per la realització de les tasques.