Vocal

manelManuel Aros Abadía: vocal de l’actual junta. Actualment jubilat, des de fa temps és voluntari de Suport Castellar-SM, ha ocupat el càrrec de vicepresident en l’anterior Junta.

El seu càrrec, Vocal: Com a vocal té dret de veu i vot en les decisions que pren la junta.