Presidenta

Presidenta: Cristina Torras Forns; En el càrrec de presidenta de l’entitat des del Juliol de 2015. Psicòloga de professió, és des de 2001 voluntària a l’associació i membre d’anteriors juntes.  

 

 

 

El seu càrrec, Presidenta de Suport Castellar- SM: Com a presidenta i segons els estatuts de l’entitat, representa legalment l’associació, presideix i dirigeix els treballs de la Junta directiva i com de l’Assemblea General. Pot emetre un vot decisori en cas d’empat. Estableix la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Supervisa les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació. Vetlla pel compliment dels estatuts i dels acords dels òrgans de l’entitat.