A l’any 2009 l’Associació identifica la mancança de vivendes que afavoreixin  l’autonomia de persones amb malaltia mental i com aquesta impossibilitat altera la qualitat de vida tant de malalts com de les seves famílies. Tenint en comte això, i partint de la base del dret de tota persona a un habitatge digne, l’associació inicia els tràmits per la concessió d’un habitatge de protecció oficial. En el 2010, amb el recolzament de l’ajuntament de Castellar del Vallès, s’adjudica un pis a Suport Castellar. El pis es troba en un entorn normalitzat i pretén afavorir la rehabilitació i integració comunitària dels usuaris oferint un recolzament professional. És un recurs flexible a cada cas i amb capacitat per ser modificat de forma coherent amb l’evolució de cada individu. Els objectius generals que es plantegen son els següents:

  • Garantir un recurs d’habitatge i de convivència el més normalitzat possible, que faciliti el manteniment i integració en la comunitat, en les millors condicions de normalització i qualitat de vida.
  • Recolzar el màxim desenvolupament de l’autonomia personal , funcional i social.
  • Recuperar les habilitats necessàries per a la gestió de la vida diària pròpia.
  • Restablir rols d’autonomia social, evitant processos de marginació.
  • Evitar la institucionalització de persones que no tenen recolzament familiar però mantenen bons nivells d’autonomia.
  • Donar un habitatge i espai compartit a persones que no poden viure soles.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *