EL PAPER DE LA DONA EN SALUT MENTAL per Montse Gatell

EL PAPER DE LA DONA EN SALUT MENTAL

Organitzada per Suport Castellar, el passat dia 30 de juny, la castellarenca Montserrat Gatell, expresidenta de l’Institut Català de la Dona, impartí una conferència sobre el paper de la dona dins la societat i sobre el paper que la dona hi juga quan apareix el problema de la salut mental, tant si és ella qui pateix la malaltia com si és la cuidadora del malalt mental o és ambdues coses al mateix temps. A la nostra societat, si la malaltia mental és estigma, la dona que pateix aquesta malaltia té un estigma més.

La malaltia mental desestructura la família i qui té la responsabilitat de mantenir el seu ordre és la dona. La dona té la tendència a dedicarse als altres, però no perquè en la persona hi hagi una predisposició a unes tasques o a unes altres, sinó per l’educació rebuda. En la divisió de tasques del nostre sistema patriarcal a la dona li correspon tenir cura de la casa, de les persones grans, etc. i del malalt. La malaltia priva de l’ús de la vida a la persona malalta i a la seva cuidadora. Aquesta dona té triple estigmatització: ser dona, ser cuidadora i ser cuidadora d’un malalt mental.

La dedicació de la dona cuidadora és total. I, qui la compensa? Qui la indemnitza? La societat s’hauria de plantejar aquesta situació i caldria retribuir la dona cuidadora, a fi d’evitar que aquesta pateixi la pobresa.

La xarxa de serveis socials no s’adapten a les circumstàncies de la dona, no recullen les seves particularitats de gènere. La depressió, per exemple, és una malaltia amagada per la dona ja que es considera feblesa personal o la drogadicció és més culpabilitzadora en la dona que en l’home.

La violència masclista en relació a la malaltia mental pot portar a desequilibris molt severs. A la dona la porta a l’exclusió social. Les dones amb malaltia mental són moltes vegades víctimes de violència de gènere. La malaltia les priva de buscar ajut. Tenen triple estigma, ser dones, ser malaltes mentals i ser víctimes de la violència masclista.

En poques paraules és difícil resumir tota l’exposició de la Montse Gatell. Parlar de la malaltia mental i de la dona des del punt de vista de la dona. Va ser una xerrada molt interessant! Pel seu interés val la pena assistir, si és possible, a les conferències mensuals, obertes a tothom, que organitza la nostra entitat, Suport Castellar.

Suport Castellar