El club social és un servei social especialitzat adreçat a persones que, a causa de patir d’un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. Aquest servei té com a finalitat, fomentar el manteniment dels vincles afectius i de relació amb l’entorn, generant espais que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

Les persones destinatàries del servei de club social han de ser persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que, estant en un període d’estabilitat clínica de la seva malaltia, mantinguin una motivació i autonomia suficient per realitzar les activitats proposades pel servei.
La missió del Club Social és impulsar que les persones amb trastorn mental utilitzin les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i qualitat de vida; promoure un estil de vida en el qual les activitats de lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat del club va més enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la persona.

El Club Social està inclòs a la Cartera de Serveis Socials 2008-2009 del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *