Pis supervisat

17 de juny de 2014

A l’any 2009 l’Associació identifica la mancança de vivendes que afavoreixin  l’autonomia de persones amb malaltia mental i com aquesta impossibilitat altera la qualitat de vida tant de malalts com de les seves famílies. Tenint en comte això, i partint de la base del dret de tota persona a un habitatge digne, l’associació inicia els …