Amb experiència propia

29 de desembre de 2014

Pretén ajudar a que les persones amb problemes de salut mental esdevinguin protagonistes del col·lectiu de la salut mental a Catalunya. Ens reunim setmanalment amb l’objectiu de:   – Organitzar activitats d’interès pel grup – Realitzar accions de lluita contra la discriminació, xerrades a instituts… – Construir Grups d’Ajuda Mútua – Participar en accions de …

Pis supervisat

17 de juny de 2014

A l’any 2009 l’Associació identifica la mancança de vivendes que afavoreixin  l’autonomia de persones amb malaltia mental i com aquesta impossibilitat altera la qualitat de vida tant de malalts com de les seves famílies. Tenint en comte això, i partint de la base del dret de tota persona a un habitatge digne, l’associació inicia els …

Club social

14 de març de 2007

El club social és un servei social especialitzat adreçat a persones que, a causa de patir d’un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. Aquest servei té com a finalitat, fomentar el manteniment dels vincles afectius i de relació amb l’entorn, generant espais que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals mitjançant …