Atenció integral

29 de desembre de 2014 0 Comments 0 tags

Facilitar el suport necessari per la recuperació, la integració i l’accés de les persones amb malaltia mental als recursos sociocomunitaris. Mitjançant visites a domicili, acompanyament, entrevistes de seguiment personal, seguiment

Atenció integral

29 de desembre de 2014 0 Comments 0 tags

Facilitar el suport necessari per la recuperació, la integració i l’accés de les persones amb malaltia mental als recursos sociocomunitaris. Mitjançant visites a domicili, acompanyament, entrevistes de seguiment personal, seguiment